T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Izložba natječajnih radova

Izložba radova za izradu idejnog arhitektonskog rješenja višestambene zgrade

Izložba radova pristiglih na pozivni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja višestambene zgrade u Samoboru na k.č.br. 1966 i 1968/3 k.o Samobor održat će se od 12. do 19. svibnja 2022. godine u prizemlju Gradske uprave na Trgu kralja Tomislava 5 u Samoboru.️

Fotogaleriju radova  sa svim pristiglim fotografijama možete pogledati u izborniku s desne strane.

Pozivni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja višestambene zgrade na k.č.br. 1966 i 1968/3 k.o Samobor

Rezultati:

NAGRADA

Rad pod šifrom „03“

Autor: Maja Vlašić Korasić

Rješenje zadovoljava urbanističke parametre predloženom linearnom strukturom u kojoj je potrebna pažnja posvećena i zabatnim pročeljima, kako prema prilaznoj ulici tako i prema Gradni. Različitom obradom bogato strukturiranih volumena postignuta je dobrodošla individualnost kuće bez suvišnih detalja. Smještaj stubišta kao i njegovo oblikovanje doprinosi kompletnom izričaju kuće. Otvoreno pročelje prema Gradni s dnevnim prostorima stanova, vanjskim i unutarnjim, ocjenjuje se kao dodatni doprinos rješenju. Stanovi su korektno riješeni uz napomeno kako je potrebno daljnjom razradom kod pojedinih stanova, posebno manjih, posvetiti pažnju rješenju kuhinje (smještaj namirnica).

Ocjenjivački sud ocjenjuje rad broj 3 kao prvoplasirani na ovom natječaju te preporučuje investitoru da ga uputi u proceduru ishođenja dozvole.

 

OBEŠTEĆENJE

Rad pod oznakom „01“

Autor: Baluba d.o.o., Lidija Vrdoljak

Urbanističko rješenje linearne izdužene strukture s dobro riješenim zabatnim pročeljem prema Gradni a nešto manje uspješnim prema prilaznoj ulici ocjenjuje se korektnim. Dodatno naglašavanje gradbene strukture pročelja različitim bojama ocjenjujemo manje uspješnim. Struktura stanova u skladu je s programom s napomenom o malom broju stanova sa samo jednom spavaonicom. Linearno riješeni izduženi stanovi s velikim pročeljima po stanu posebnost su ovog rada te se ocjenjuju uspješnim uz napomenu da su tako velika pročelja trebala rezultirati kvalitetnijim rješenjem otvora. Međutim, isto predstavlja dodatni napor pri realizaciji u pogledu ekonomičnosti izgradnje. Izdužene komunikacije pojedinih stanova mogle su se bolje riješiti.

 

OBEŠTEĆENJE

Rad pod šifrom „02“

Autor: Njiric plus arhitekti d.o.o.

Suradnici: prof. Hrvoje Njirić, d.i.a., Miloš Lazarević d.i.a., Iskra Filipović d.i.a., Petar Bakašun, mag.ing.arh

“Kontinuitet parkovne površine sa istoka prožima se kroz stanovanje i stambene lamele prema zapadu. Rad se u potpunosti pridržava natječajnog rješenja na temelju kojega je izrađen UPU.”

Koncepcijska postavka rada jasno i konzekventno primijenjena govori o uspješnosti predloženog rješenja. Predloženi galerijski sustav rezultirao je dobrim stanovima kvalitetno orijentiranim i poprečno zračenim što se ocjenjuje kao doprinos natječajnom zadatku. Postignuto rješenje suvremeno oblikovane gradbene strukture zaslužuje pažnju i visku ocjenu uz mali upit o rješenju zabata prema Gradni. Međutim, investitor ima zadršku prema uspješnom tržišnom plasmanu galerijskih stanova što je udaljilo rad od daljnje realizacije.

Objavljeno: 10.05.2022.