T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Projekti

Novi EU projekt Crvenog križa Samobor

“Gradsko društvo Crvenog križa Samobor odgovara na sve izazove”

Novi EU projekt Crvenog križa Samobor

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor nositelj je projekta „GDCK Samobor odgovara na sve izazove“ kojeg realizira zajedno s tri partnera: Dobrovoljno vatrogasno društvo Galgovo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec i Dobrovoljno vatrogasno društvo Stupnik.

Projekt su na konferenciji za medije održanoj u srijedu, 21. kolovoza u prostorijama Crvenog križa Samobor predstavili ravnateljica i predsjednik Crvenog križa Samobor, Anica Francetić Kufrin i Edi Kirschenheuter, a zadovoljstvo što kao partneri sudjeluju u projektu izrazili su predstavnici DVD-a Galgovo, DVD Strmec-a i DVD – a Stupnik.

Kako su pojasnili čelnici CK Samobor, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kao posrednička i upravljačka tijela u postupku odabira projekata u okviru otvorenog trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014 - 2020 prihvatilo je, naime, samoborski projekt „GDCK Samobor odgovara na sve izazove“ koji će se provoditi od 27. 7. 2022. do 27. 8. 2023. godine.

„Projekt je vrijedan 363.740,07 HRK, a sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 309.179,06 HRK i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu 54.561,01 HRK. Opći cilj ovog projekta jest ojačati kapacitete GDCK Samobor i tri Dobrovoljna vatrogasna društva (Galgovo Strmec i Stupnik) za pripremu i odgovor na krizne situacije. Kroz aktivnosti projekta partnerske organizacije ojačat će spremnost volontera i zaposlenika za odgovor na krize u lokalnoj zajednici, razmijeniti će znanja i iskustvo te povećati zajedničku suradnju. Volonteri će se educirati za djelovanje u kriznim situacijama, bit će aktivniji u svojim lokalnim zajednicama i spremni djelovati u procesu smanjenja rizika od katastrofa i u pripremi za katastrofe. Svojim znanjima i vještinama jačat će se kapaciteti lokalne i područne samouprave u odgovoru na krizne situacije“ – pojasnila je na konferenciji za medije održanoj u prostorijama Crvenog križa Samobor, ravnateljica Anica Francetić Kufrin.

GDCK Samobor s partnerima će tijekom provedbe projekta osigurati realizaciju aktivnosti za Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija kroz aktivnosti jačanja kapaciteta predstavnika OCD-a za odgovarajući odgovor na kriznu situaciju u području menadžmenta volontera te u formi Ljetne škole za volontere Dobrovoljnih vatrogasnih društava i GDCK Samobor u sklopu koje će proći obuku za djelovanje u krizi.

U sklopu projekta uspostavit će se Volonterski program za pomoć zajednici gdje će 20 volontera partnera i nositelja imati priliku i praktično djelovati u ulozi volontera – pomagača te će se provesti minimalno 5 građanskih akcija „Činim pravu stvar“.

Projekt će pridonijeti ostvarenju općeg cilja Poziva, prvenstveno kroz jačanje kapaciteta OCD koje će steći praktična znanja i vještinama za djelovanje u kriznim situacijama i time doprinijeti uravnoteženom regionalnom društveno-ekonomskom razvoju zajednice i rješavanju konkretnih društvenih problema.

Kroz projekt će se razviti održivo partnerstvo organizacija uključenih u provedbu sa svrhom ojačane spremnosti i mobilizacije prilikom krizne situacije. Time će se stvoriti temelji za kontinuirani rad u pripremi i odgovoru na krizne situacije koji će utjecati i na druge dionike sustava Civilne zaštite i ojačat će ulogu operativnih snaga u odgovoru na krizu. Navedeno izravno doprinosi smanjenju ranjivosti zajednice i ublažavanju potencijalnih ljudskih patnji i materijalnih gubitaka za vrijeme krize.

Ujedno, kroz projekt (građanskim akcijama) će se osnažiti i kapaciteti drugih krajnjih korisnika (osnovne škole, dječji vrtići) ponajprije u području osviještenosti kako djelovati u kriznim situacijama te kako prouzročiti što manje štete za vrijeme krizne situacije.

Ciljana skupina projekta su zaposlenici i volonteri partnerskih organizacija koje su organizacije civilnog društva koji će kroz obuku i vježbu (volonterski program i građanske akcije) unaprijediti odgovor na krizne situacije.

Krajnji korisnici projekta su lokalne zajednice u kojima djeluju OCD-ovi, građani RH, obitelji volontera, druge službe u sustavu Civilne zaštite, građani u potrebi s projektnog područja te djeca i mladi. Na projektnom području živi 59 501 osoba.

U ime Grada Samobora podršku Crvenom križu Samobor i u ovom projektu dao je zamjenik gradonačelnice, Petar Burić istaknuvši kako je ovo jedan od brojnih projekata koje GD Crvenog križa Samobor provodi sredstvima Europske unije te da po tome mogu biti primjer drugim organizacijama i udrugama. Pohvalio je njihov rad kazavši kako će Grad Samobor i dalje podupirati rad Crvenog križa Samobor i projekte koje uspješno provode u cilju pomoći i boljitka šire društvene zajednice.

Podršku projektu iskazao je i zamjenik svetonedeljskog gradonačelnika, Gabrijel Deak.

Objavljeno: 21.09.2022.