T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Novosti u radu reciklažnog dvorišta

Komunalac će barkod korisnicima dostaviti uz račune

Novosti u radu reciklažnog dvorišta

Svaki korisnik dužan je prilikom dolaska u reciklažno dvorište donijeti račun s barkodom, putem kojeg će se voditi evidencija korisnika reciklažnog dvorišta i količina predanog otpada, koju je Komunalac dužan voditi sukladno zakonskim odredbama.

Korisnici koji koriste aplikaciju moj-Otpad.info ili zaprimaju račune u elektroničkom obliku, barkod će moći pokazati na mobilnom uređaju.

Barkod će svakom korisniku biti dostavljen uz račune, čija podjela je u tijeku, a nalazi se u gornjem lijevom dijelu obrasca računa.

Primjena novog načina korištenja reciklažnog dvorišta počinje odmah po primitku barkoda.

Objavljeno: 03.02.2023.