Grad Samobor Grad Samobor Logo

Građani

Održan sastanak na temu javnog prijevoza

Održan sastanak na temu javnog prijevoza
20.01.
2020.

Slijedom čestih primjedbi, Grad Samobor održao je sastanak s predstavnicima prijevoznika

U srijedu, 15. siječnja 2020. godine predstavnici Grada Samobora na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Željkom Stanecom održali su sastanak s predstavnicima prijevoznika, Božom Grgurićem, Franjom Grgurićem te Ivanom Noršićem na temu trenutnog stanja u javnom prijevozu, a slijedom sve učestalijih pritužbi građana.

Sukladno pristiglim zahtjevima građana za izmjenama postojećeg voznog reda razmotreni su pojedinačni zahtjevi za koji su dobivene suglasnosti od predstavnika mjesnih odbora;

– uveden je polazak na liniji 148 Samobor - Bobovica - Otok u 22:15 sati iz Samobora i natrag u 22:35 sati (subota)

– produžena je linija od Grdanjaca do Kršlina i to jedan tjedan polazak iz Samobora u 22:20 sati i drugi tjedan polazak u 05:10 iz Grdanjaca

Napominjemo da se po pojedinačnim zahtjevima građana za izmjenama na lokalnim gradskim linijama koje su pod koncesijom Grada Samobora, prvo mora zatražiti suglasnost vijeća mjesnih odbora na koje izmjena utječe, te se zatim po pribavljanju istih pristupa izmjenama.

Prijevoznici su napravili i određene izmjene na međužupanijskim linijama Samobor – Zagreb, no važno je naglasiti da za navedene međužupanijske linije na relaciji Samobor – Zagreb odobrenje izdaje Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, te da Grad Samobora formalno nema utjecaj na iste. No svjesni sve većeg problema kada je riječ o javnom prijevozu, smatramo rješavanje nezadovoljstva građana i vlastitom obvezom u djelu u kojem imamo mogućnosti i ingerenciju. Upravni odjel za komunalne djelatnosti kontinuirano prati stanje u obavljanju javnog autobusnog prijevoza, s ciljem poboljšanja i unapređenja komunalne usluge, a u okviru svog djelovanja komunicira s nadležnim ministarstvom i prijevoznicima glede prispjelih prijedloga građana koje se odnose na međužupanijske linije.

Predstavnici Grada Samobora apelirali su također da prijevoznici vrate vozni red koji je bio na snazi prije radova na rotoru u Svetoj Nedelji.