Grad Samobor Grad Samobor Logo

Građani

Održana i druga javna tribina

15.10.
2019.

Još jedan susret s ciljem rješavanja problema javnog prijevoza

Kako je bilo i najavljeno, u gradskoj vijećnici je dva tjedna nakon održavanja prve javne tribine s gradonačelnikom o stanju i problemima u gradskom prijevozu, u ponedjeljak, 14. listopada, gradonačelnik Beljak sa suradnicima ponovno saslušao građane, a tribini su nazočili i vlasnik Autoturista i direktor Ivan Noršić. Iz Samoborčeka, na kojeg se odnosi i većina pritužbi, nije bilo nikoga.

Građani su ponovno iznijeli svoja loša iskustva, ukazali na najveće probleme – previsoke cijene karata i mjesečnih pokaza u odnosu na uslugu koju dobivaju, česta kašnjenja autobusa, neusklađenost linija, nelogične zone, nemogućnost kupnje markica bez pokaza, pretrpanost i česti kvarovi autobusa, što utječe i na sigurnost putnika, rijetke linije za neka prigradska mjesta, a posebno ih smeta izostanak potrebnih informacija od strane vozača i prometnika pa su tražili bolju i bržu komunikaciju sa svima u sustavu. Također, zatražili su da prijevoznici snose sankcije i troškove, ukoliko ne mogu ispoštovati obaveze iz potpisanih ugovora. Bilo je riječi i o curenju maziva i ulja, o čemu je obaviještena i inspekcija, a kritike su upućene i gradskoj vlasti.

Vlasnik Autoturista Franjo Grgurić odgovorio je kako je prijevoz u Samoboru među jeftinijima u županiji i šire, a velik problem predstavljaju im brojni radovi koji se sada obavljaju upravo na njihovim linijama prema Zagrebu pa su kašnjenja i spajanja linija neminovna. Organizacija prometa je stoga otežana, a svemu tome pridonosi i manjak vozača, jer radnu snagu svi prijevoznici teško pronalaze.
Čeka se i nova uredba, kojom bi se na državnoj razini, u skladu s naputcima iz EU, iz temelja promijenio javni prijevoz u Hrvatskoj, a lokalne zajednice bi imale veće ingerencije na svojem području. Grgurić je obećao da će se manji problemi, poput pomicanja voznog reda prema potrebama putnika i uvođenja više linija u prometnim špicama, pokušati riješiti što prije, kao i bolja komunikacija s korisnicima, ali za druge, veće "reforme", treba i više vremena. 

Na kraju je gradonačelnik Beljak najavio i zadužio svoje suradnike da se na internetskim gradskim stranicama ili Facebook platformi otvori posebna grupa na kojoj će građani svoje primjedbe i prijedloge, isključivo na ovu temu, moći uputiti nadležnima. 

O terminu sljedeće tribine o gradskom prijevozu građani će biti obaviješteni putem medija, a svi se nadaju da će do tada barem dio problema biti riješen ili barem ublažen.