T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Potpore u malom gospodarstvu 2023.

Kapitalna ulaganja u malom gospodarstvu u 2023. godini II. krug

Potpore u malom gospodarstvu 2023.

Pozivamo Vas da se javite na Javni poziv za dodjelu potpora za te ostvarite pravo na potpore za subjekte malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva) koji obavljaju proizvodnu i/ili prerađivačku djelatnost.

Minimalni iznos ulaganja je 10.000,00 EUR-a, a pojedinačni trošak unutar ulaganja mora biti veći od 1.300,00 EUR-a.

Potpora se dodijeljuje u iznosu 20% prihvatljivih troškova ulaganja do maksimalnog iznosa od 7.000,00 EUR-a.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, soba 102, telefon: 3378-163 ili na e-mail: lana.peros@samobor.hr

Dokumentaciju možete preuzeti na linku: Dokumentacija za kapitalna ulaganja

Objavljeno: 03.10.2023.

Javni pozivi_2023