T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Projekt biciklističke staze Samobor - Sveta Nedelja

Projektom je planirana izgradnja biciklističko - pješačke staze na lokaciji od Katančićeve ulice u Samoboru do administrativne granice prema Svetoj Nedelji.

Projekt biciklističke staze Samobor - Sveta Nedelja

Korisnik: Grad Samobor

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja biciklističko - pješačke staze na lokaciji od Katančićeve ulice u Samoboru do administrativne granice prema Svetoj Nedelji. Radovi obuhvaćaju izgradnju i opremanje biciklističke staze duge 2,2 kilometra na dionici postojećeg poljskog puta uključujući i izgradnju mosta u svrhu poboljšanja sigurnosti.

Dio je to većeg projekta Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, a ovim projektom Grad Samobor će ostvariti pretpostavke za povezivanje prvenstveno sa susjednim gradom Svetom Nedeljom, te za daljnje povezivanje s planiranim biciklističkim magistralnim pravcem kroz Zagreb i Zagrebačku županiju, što je definirano projektom „Greenway“ definiranim u Strategiji Urbane aglomeracije grada Zagreba.

Razdoblje provedbe projekta: Provedba Projekta započela je 1. listopada 2020. godine, trajat će do 1. siječnja 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 2.717.790,00 kuna, sufinanciranje EU u iznosu od 2.310.121,50 kuna. 

Cilj projekta: Cilj Projekta je izgradnja sigurne biciklističke infrastrukture namijenjene javnoj uporabi – građanima Samobora i Svete Nedelje, kao i cikloturistima čime se će se obogatiti turistička ponuda, ali i omogućiti daljnje povezivanje Samobora sa susjednim gradovima.

Očekivani rezultati projekta: Novoizgrađena biciklistička infrastruktura.

Kontakt: Martina Delišimunović Vojvodić, savjetnica za gospodarstvo, razvojne projekte i projekte EU
tel: +385 1 3327 101
e-mail: martina.delisimunovic@samobor.hr

Poveznice:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Samobora.

Poveznica: www.strukturnifondovi.hr