Grad Samobor Grad Samobor Logo

Gradsko vijeće

Proračun za 2020. veći nego ikad

13.12.
2019.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 12. prosinca, većinom je glasova donesen Proračun Grada Samobora za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu te prateći programski dokumenti.

- Konsolidirani Proračun Grada Samobora i 12 proračunskih korisnika za 2020. godinu je razvojan u funkciji povećanja životnog standarda građana kroz razvoj prometne, komunalne, kulturne, sportske i socijalne infrastrukture - rekao je u uvodnom obrazloženju pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić.

Proračun je planiran u iznosu nešto većem od 352 milijuna kuna i veći je u odnosu na ovogodišnji za nešto više od 31 posto, a najveći je do sada. Glavni razlog tako velikog povećanja je to što gradovi i općine u sljedećoj godini, prema uputi Ministarstva financija, u svoje proračune moraju uvrstiti plaće i ostale rashode za zaposlene u školama, koji se financiraju iz državnog proračuna i iznose više od 44 milijuna kuna.

Proračun je veći i stoga što u Gradu planiraju i veće prihode od poreza na dohodak, a u planu je i povećanje sredstava iz EU fondova po već prijavljenim projektima te novo kreditno zaduženje od gotovo 38 milijuna kuna. Ipak, pitanje je hoće li se ostvariti prihod od poreza na dohodak u planiranom obimu, rekao je Radovanić, budući da će biti smanjen za olakšice koje je dala država (povećan je neoporezivi dio, olakšice za mlade...). Međutim, povećanju prihoda od tog poreza i dalje pridonosi stalni priljev novih stanovnika, uglavnom mlađih, kao i onih s visokim primanjima.

U planu je i povećanje prihoda od komunalne naknade, ali se cijene neće povećavati, već se računa s većom izgradnjom. Sredstva će opet biti uglavnom usmjerena na održavanje komunalne infrastrukture, uglavnom na rekonstrukciju cesta i mostova, ali i sanaciju klizišta.

Za vatrogasce će biti kupljena 3 vozila, jedno za Javnu vatrogasnu postrojbu, a dva za Vatrogasnu zajednicu.

Ipak, sada kada su i plaće zaposlenih u školama u gradskom proračunu, najviše sredstava imat će Upravni odjel za društvene djelatnosti, 140 milijuna, a potom Upravni odjel za komunalne djelatnosti 106 milijuna kuna (od čega 76 milijuna kuna za ceste) te Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU s nešto više od 70 milijuna kuna.

Pročelnik Željko Radovanić najavio je i koji su kapitalni projekti planirani u idućoj godini, a koji će se uz izvorna proračunska sredstva financirati i sredstvima iz EU fondova, iz nekih nacionalnih izvora te kreditnim sredstvima, koja su sada jako povoljna, jer Grad je daleko od maksimalno dozvoljenog zaduživanja. To je bazen, izgradnja objekta za ranjive skupine, Sportska dvorana u OŠ Milana Langa u Bregani, dva igrališta s umjetnom travom u Samoboru i Farkaševcu, Dječji vrtić u Pavučnjaku , te financijska sredstva za školu i vrtić u bivšoj vojarni, gdje bi se na 600 metara četvornih uredila i ispostava Gradske knjižnice Samobor.

Iako je predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić na početku sa zadovoljstvom rekao da se sastalo Međustranačko vijeće na kojem su dogovoreni protokoli za izlaganje ovih materijala i unatoč činjenici da na Proračun i ostale dokumente nije podnesen niti jedan amandman, oporbeni vijećnici imali su niz primjedbi.

Damir Skok (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) ustvrdio je da je ovo izborni proračun pa je zbog toga i razvojan. Njegova je zamjerka također da se i dalje premalo koriste EU fondovi, a predložio je da se razmisli o izgradnji skloništa za nezbrinute životinje, jer se sada daje 600.000 kuna za taj posao u Zlatar Bistricu. S njim se složio zamjenik gradonačelnika Željko Stanec te ga pozvao na dogovor o toj temi, no nije se složio da je proračun izborni, podsjetivši da su nužna velika ulaganja, pogotovo u ceste i ostalu infrastrukturu, a uvjeti za kreditiranje su povoljni obzirom na niske kamatne stope.

Vladimir Skendrović je u ime Kluba zastupnika HDZ-a također rekao da je proračun za sljedeću godinu prenapuhan kako bi se uoči izbora "rezale vrpce", a nakon toga slijedi dramatičan pad proračuna i kredit koji će se morati otplaćivati. Također, rekao je da su planirana prevelika sredstva za terene s umjetnom travom, na što mu je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat odgovorio da se radi o objektima koji trebaju biti za duži rok i da je cijena vezana uz kvalitetu.

Damir Skok zamolio je da se pomogne NK Bregani, koja se zadužila za uređenje terena te da se nešto poduzme i u NK Samoboru, koji ima brojne probleme. Željko Stanec rekao je da je Grad već pomogao NK Bregani te da su se prije dva dana sastali svi predstavnici nogometnih klubova i krenuli zajednički u rješavanje problema.

Lovro Mihalić (HDZ) iznio je pozitivan primjer prof. Pere Kuterovca za kondicione treninge rotacijom sportova za mlade sportaše (koje primjenjuju u Osijeku), što bi se moglo i u Samoboru, a za NK Samobor je predložio da se smijeni vodstvo kluba (kao što se i inače radi u drugim klubovima u takvim situacijama).

Nezavisna vijećnica Irena Franceković predložila je da Grad okupi sposobne i stručne mlade ljude, kako bi se više apliciralo na sredstva EU fondova, a što bi doprinijelo razvoju Grada.

Uglavnom bez rasprave i uz minimum pitanja i zamjerki, također su većinom glasova doneseni, prema planiranim rashodima u Proračunu, i ostali dokumenti Grada, od Programa održavanja komunalne infrastrukture, Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada, Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, preko Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, školstvu, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, do Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu.

Iako su pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić i zamjenik gradonačelnika Željko Stanec pojasnili zakonsku obvezu za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, što je obveza prema uredbi donesenoj u rujnu ove godine, Vladimir Skendrović izrazio je bojazan da će građani sada plaćati višu cijenu za manji broj odvoza. Željko Stanec naglasio je da se cijena odvoza neće mijenjati, a situacija u prikupljanju korisnih sirovina, padom njihovih cijena na tržištu i zakonskoj regulativi se stalno mijenja pa je teško planirati, ali se zakon mora poštivati. I ova je odluka donesena većinom glasova.

Jednoglasno je donesen zaključak da se odobri sklapanje ugovora o upravljanju Malim Tehnopolisom Samobor s Poduzetničkim centrom Samobor, a Martina Delišimunović iz Upravnog odjela za gospodarstvo pojasnila je da je projekt 90% završen i prvi korisnici tamo bi trebali doći 1. lipnja sljedeće godine.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i prijedlog Upravnog vijeća Samoborskog muzeja za razrješenje ravnatelja Samoborskog muzeja Miroslava Milonjića, koji 23. siječnja odlazi u mirovinu te je, također na njihov prijedlog, za vršitelja dužnosti ravnatelja od 24. siječnja imenovan Luka Kazimović, kustos u muzeju. Predsjednica Upravnog vijeća Samoborskog muzeja Irena Kapor rekla je da će po razrješenju biti raspisan natječaj za novog ravnatelja muzeja.

Većinom glasova vijećnici su izglasali i za sljedeću godinu subvencije za javni autobusni prijevoz učenicima srednjih škola, uz napomene oporbenih vijećnika da Samoborček EU grupa nema koncesiju, već su linijski prijevoznici i pitanje je može li se s njima poslovati direktnom pogodbom, a ponovno je naglašen i loš položaj roditelja koji moraju plaćati unaprijed pokaz i čekati na povrat novca, kao i previsoka cijena pokaza, na koju bi Grad ipak trebao nekako utjecati.

Bez diskusije i jednoglasno je prihvaćen Program rada Savjeta mladih Grada Samobora za 2020. godinu, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada za listopad i studeni, kao i davanje suglasnosti za osnivanje prava građenja HŽ Infrastrukturi na putu Galgovo - Zdenčina.

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić zahvalio je svima na suradnji te ih pozvao na domjenak u Samoborsku pivnicu, gdje su im se pridružili i predstavnici gradskih poduzeća i ustanova.

Aktualni sat

Lovro Mihelić (HDZ) pitao je razmišlja li se o proširenju Gradske knjižnice Samobor te što se planira s prostorom stare škole u Langovoj ulici, koji je bio namijenjen Udruženju obrtnika Samobor. Matilda Labaš Purić (BM 365) je podsjetila da u Udruženju obrtnika i dalje planiraju otvorenje gastro centra na toj lokaciji, a ona je čula da Grad sada tamo planira neku visokoškolsku ustanovu.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je kako Grad čeka da im Udruženje obrtnika potvrdi da za svoj projekt imaju financijsku garanciju Zagrebačke županije, budući da 5 godina nije ništa napravljeno na realizaciji tog projekta. Stara škola je u lošem stanju i mora se sanirati, a za visokoškolsku ustanovu može se naći prostor i u vojarni, u zgradi broj 5, uz uređenje proširenja za Osnovnu školu i ispostave Gradske knjižnice Samobor.

Vladimir Skendrović (HDZ) optužio je i ravnatelja ustanove Sportski objekti Samobor da je na prošloj sjednici obmanuo gradske vijećnike rekavši da je sve u redu s uređenjem tenis terena kod OŠ Bogumila Tonija, a trebao je znati za nalaz inspekcijskog nadzora, koji je utvrdio neke nepravilnosti. Željko Stanec odgovorio je da su u trenutku rasprave na Vijeću bili u posjedu dvaju inspekcijskih nadzora, koji nisu našli ništa sporno, a tek naknadno, u trećem nadzoru, utvrđene su neke nepravilnosti i preporuke za njihovo ispravljanje. Za natječaj je rekao da je raspisan u skladu s potrebama.

Na upit Irene Franceković planira li se urediti cesta Molvice-Galgovo-Falaščak te ceste u gospodarskoj zoni u MO Gradna, Željko Stanec odgovorio je da je cesta Molvica - Faslaščak u planu za uređenje sljedeće godine, a u gospodarskoj zoni u narednim godinama.