T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradonačelnica

Radi se sto na sat!

Gradonačelnica Petra Škrobot i njezin zamjenik Petar Burić na konferenciji za medije predstavili su aktivnosti provedene tijekom prve godine mandata

Radi se sto na sat!

Gradonačelnica Samobora, Petra Škrobot i njezin zamjenik, Petar Burić na konferenciji za medije, održanoj 9. lipnja, u samoborskoj Gradskoj vijećnici, predstavili su aktivnosti provedene tijekom prve godine mandata.

-Prva godina mandata za nas je bila izazovna, ali i produktivna. Zahvaljujem građanima na podršci i strpljenju da se uvedu promjene u Gradu Samoboru. Na vlast smo došli s ciljem da radimo za dobrobit građana te da Samobor učinimo još boljim mjestom za život i poslovanje. Na dobrom smo putu i građani to prepoznaju. Ono što je najvidljivije je da je Samobor postao grad u kojem više nije važna stranačka iskaznica da bi se došlo do posla ili upisalo dijete u vrtić. Promijenili smo način upravljanja gradom i uveli smo najvišu razinu transparentnosti gradskog poslovanja, jer na mrežnim stranicama Grada Samobora dostupna je platforma iTransparentnost putem koje građani imaju uvid u cjelokupno poslovanje Grada. To je novac svih građana i oni imaju pravo znati na što se troši - naglasila je uvodno gradonačelnica, Petra Škrobot.

-S dolaskom na vlast suočili smo se s brojnim izazovima, od toga kako sanirati štetu nastalu na javnim objektima uslijed potresa, preko zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine do inflacije. Poskupljenje svih dobara i usluga odražava se uvelike na financijsko poslovanje Grada. Značajno su porasli izdaci za energente, posebice električnu energiju kao i građevinske radove, a što se odražava na realizaciju projekata. No, svim tim izazovima za sada uspješno odolijevamo i trudit ćemo se raditi još jače i više - rekla je Petra Škrobot.

Gradonačelnica Škrobot naglasila je kako su s dolaskom na vlast odlučili napraviti reviziju poslovanja gradske uprave kako bi vidjeli s čime se suočavaju, jer to definira smjer djelovanja.

- Bilo je tu kostura iz ormara, nadam se da su svi ispali i da ih više neće biti. Mi se okrećemo budućnosti, ne želimo gledati u prošlost, želimo realizirati što više projekata za dobrobit naših građana“ – naglasila je gradonačelnica Škrobot.

Na konferenciji za medije istaknuto je i kako se u proteklih godinu dana mandata nove vlasti puno radilo na pripremi, izradi i prijavi projekata na natječaje Europske unije. Vrijednost tih svih projekata je oko 100 milijun akuna.

– Odlučili smo maksimalno iskoristiti sredstva koja nam se nude iz EU fondova, ali i iz drugih izvora, sa županijske i državne razine. U proteklih godinu dana intenzivirali smo sve aktivnosti vezane za izradu projekata i prijavu na natječaje EU-a. Cilj nam je da znatno veći postotak proračuna ubuduće čine europska sredstva, a ne kao što je bilo do sada svega 1,5%. Prijavili smo na natječaj projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade dječjeg vrtića Izvor u Krklecovoj ulici, a procijenjena vrijednost je oko 17 milijuna kuna. U izradi je i projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Molvicama koji također planiramo prijaviti na navedeni natječaj. Spremna je i dokumentacija za projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade broj 5 u nekadašnjoj vojarni za potrebe osnovne škole i čeka se raspisivanje natječaja. Procijenjena vrijednost projekta je oko 50 milijuna kuna. U planu je i prijava projekta izgradnje sportske dvorane i dogradnje Osnovne škole Milana Langa u Bregani. Čeka se raspisivanje natječaja, a procijenjena vrijednost projekta je 33 milijuna kuna. Europskim sredstvima planiramo financirati i uređenje Samoborskog muzeja i sva potrebna dokumentacija za prijavu na natječaja je u izradi. I daljnje uređenje Rudnika sveta Barbara faza IV. – također planiramo financirati državnim ili europskim sredstvima. Planirano je dodatno uređenje rova u rudniku u duljini 450 metara, a procijenjena vrijednost radova je 2.000.000,00 kuna. Uz to planira se i izrada projektne dokumentacije za izgradnju „Šetnice kroz krošnje“ procijenjene vrijednosti 1.875.000, 00 kuna te izgradnja prezentacijsko – komunikacijske infrastrukture rudnika procijenjene vrijednosti 3.750.000, 00 kuna – naglasila je gradonačelnica Škrobot.

Za vrijeme nove gradske vlasti u Grad je iz EU fondova stiglo oko 7.000.000,00 kuna i to za uređenje planinarskog doma na Velikom Dolu, sanaciju klizišta Baltin Jarek, sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa na zgradi gradske uprave te za Projekt „Vjetar u leđa“- faza IV.

Na natječaje EU-a prijavljeni su i brojni drugi projekti za koje se čekaju rezultati. Neki od tih projekata su: sanacija vile Allnoch, izrada projektno - tehničke dokumentacije za projekt „Rekonstrukcije i dogradnje zgrade za odgoj i obrazovanje – osnovne škole, na području nekadašnje vojarne te izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta, potpornih zidova i nestabilnih pokosa na području grada Samobora.

-Najveći prioritet nam je izgradnja vrtića i škola. Računamo na sredstva iz Europske unije, a ako to ne bude moguće onda ćemo te projekte realizirati kreditnim zaduženjem – dodala je gradonačelnica Škrobot.

Govoreći o realiziranim projektima u prvoj godini mandata, zamjenik gradonačelnice Petar Burić naveo je da se puno uložilo u vrtiće i škole, od obnove fasade, krova, sustava grijanja, terasa, kuhinje, a značajna sredstva uložena su i u uređenje društvenih domova te izgradnju igrališta s umjetnom travom, a obnovljen je i objekt na kupalištu na Vugrinščaku.

Nastavljeno je i s radovima na uređenju zgrade u Langovoj ulici koja će biti namijenjena za potrebe školstva. U sanaciju i zamjenu stolarije uloženo je oko pola milijuna kuna, a u ovoj je godini osigurano 3 milijuna kuna za dovršetak svih radova kako bi se zgrada osposobila za korištenje. Ukoliko resorno ministarstvo da dopusnicu taj će prostor privremeno, dok se ne izgradi nova škola, služiti za održavanje nastave za školarce OŠ Bogumila Tonija.

Petar Burić dotaknuo se i uređenja prometnica i ostale infrastrukture na području Samobora u proteklih godinu dana. Milijuni kuna uloženi su u asfaltiranje i sanaciju prometnica, izgradnju nogostupa, mjesnih odbora, sanirana su dva mosta, izvodila se javna rasvjeta, ulagalo se u odvodnju itd.

-Od velikih projekata dogovorenih na državnoj razini u Samoboru se realizira izgradnja retencije u Lipovcu, a dogovorena je i izgradnja retencije u Koretićima čime će se spriječiti plavljenje Samobor u slučaju jačih kiša. Dogovorena je i rekonstrukcija „betonske ceste“ u dužini od 2, 4 kilometra te je planirana izgradnja biciklističke i pješačke staze. Vrijednost tih projekata je oko 80 milijuna kuna - naglasio je Petar Burić te najavio da se mnogi komunalni projekti planiraju realizirati europskim sredstvima.

Konkretno, od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čekaju se povratne informacije o dobivanju sredstava za rekonstrukciju mosta na ulicama Milakovićeva– Mlinska te održavanje prometnice i sanaciju klizišta na dionici Falaščak– Galgovo, a za što je već u izradi i projektna dokumentacija. Čeka se i odluka o odabiru od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za prijavljen projekt ugradnje 230 tzv. otpadomjera na zajedničke spremnike za komunalni otpad (zasad u višestambenim objektima). Očekuje se i povratna informacija o statusu prijave za projekt instalacije E-punjača na stupove javne rasvjete.

Od većih projekata najavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju najvećeg dječjeg igrališta u Južnom naselju, a obnovit će se i sva dotrajala dječja igrala na području Samobora.

Gradski čelnici Petra Škrobot i njezin zamjenik Petar Burić naglasili su kako se u proteklih godinu dana radilo i na podupiranju gospodarstva. Zahvalili su svim samoborskim gospodarstvenicima, poduzetnicima i obrtnicima koji odolijevaju svim izazovima te se maksimalno trude što bolje poslovati.

-Gospodarstvo potičemo kroz potpore za zapošljavanje, kroz subvencije za kapitalna ulaganja, kroz subvencije za zakup prostora, kroz subvencije za tradicijske i umjetničke obrte te druge potpore, a za što je osigurano preko milijun kuna, što je oko 300.000, 000 kuna više nego godinu ranije – rekla je gradonačelnica Škrobot.

Jedan od zadanih ciljeva nove samoborske vlasti je podići turističke manifestacije na višu razinu s ciljem veće posjećenosti Samobora i njegovog boljeg pozicioniranja na turističkoj karti Hrvatske. Da je to učinjeno već tijekom prve godine mandata potvrdilo se tijekom manifestacija Ljeto u Samoboru, Adventa u Samoboru, Samoborskog fašnika i Samobor Craft festivala, a novost je i da je u Samobor vraćena nekad omiljena manifestacija „Večernjakova biciklijada“ koja će se nakon 15 godina ponovno održati u Samoboru i to dolazeće subote, 11. lipnja.

Od socijalnih mjera koje su uvedene u proteklih godinu dana, kako bi se unaprijedila kvaliteta života građana, gradonačelnica Škrobot izdvojila je povećanje naknada za novorođenčad, povećanje broja korisnika tih naknada s obzirom da su promijenjeni kriteriji za lakše ostvarivanje prava na naknadu, povećanje broja stipendija i iznosa stipendija za učenike i studente, osiguravanje sredstava za kupnju udžbenika srednjoškolcima, podizanje subvencija za smještaj djece u privatnim vrtićima, te osiguravanje besplatnih higijenskih uložaka za učenice viših razreda u svim samoborskim osnovnim školama.

Gradonačelnica Škrobot dotaknula se i aktivnosti koje su odrađene tijekom proteklih godinu dana, a koje nisu toliko vidljive.

-Izrađena je nova studija autobusnog lokalnog prijevoza, nova odluka o gospodarenju otpadom, nova odluka o komunalnom doprinosu, nova sistematizacija u gradskoj upravi, a odrađeni su i brojni sastanci na županijskoj i državnoj razini s ciljem da uspostavimo dobru suradnju sa županijskim i državnim institucijama i ustanovama, a kako bismo izborili za Samobor važne projekte koji ovise o tim razinama vlasti - naglasila je gradonačelnica Škrobot.

Petra Škrobot i Petar Burić naglasili su kako su svjesni da je pred njima još jako puno posla kako bi ostvarili sve planirano te da period koji slijedi neće biti lak s obzirom na globalnu financijsku krizu, ali da dalje nastavljaju još intenzivnije.

-Pokazali smo što možemo i kako želimo voditi Samobor. Puno smo toga započeli i veseli nas što će benefite projekata osjetiti naši građani. S puno volje i želje da Samobor učinimo još ljepšim i boljim, a građane zadovoljnijim ulazimo u drugu godinu mandata ponosni na sve učinjeno u godini iza nas – poručili su na kraju konferencije za medije Petra Škrobot i Petar Burić.

Objavljeno: 09.06.2022.