T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Ujedinjeni u očuvanju čigre

Treba spasiti i crvenokljunu i malu čigru

Ujedinjeni u očuvanju čigre

U svrhu izrade akcijskog plana za zaštitu kontinentalnih populacija čigri u Hrvatskoj i Sloveniji, u sklopu projekta Čigra, u Centru za mlade Bunker održana je 11. lipnja radionica. Prisustvovali su joj dionici prostora gdje se gnijezde i žive čigre, a koji dolaze iz sportskog, rekreativnog, upravnog te poslovnog sektora, kao i zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić i predsjednik Upravnog vijeća JU Zeleni prsten Stjepan Esih.
Njihov specifičan uvid i komentari pomogli su u definiranju realnih mjera za očuvanje kontinentalnih populacija čigri u Hrvatskoj i Sloveniji.

Uvodno predavanje o biologiji čigri koje žive uz Savu i Dravu održao je stručni suradnik na projektu Miloš Milošević (Zavod za ornitologiju HAZU), a Stručnu podlogu prekograničnog akcijskog plana predstavila je voditeljica projekta Jelena Kralj (Zavod za ornitologiju HAZU). Sudionici su u grupama raspravljali o predloženim mjerama i akcijama, čime je omogućeno uključivanje stavova prisutnih dionika u Nacrt prekograničnog akcijskog plana.

Crvenokljuna i mala čigra se u kontinentalnom dijelu areala gnijezde na šljunkovitim riječnim i jezerskim otocima. Šljunkovita staništa Save i Drave u Sloveniji i Hrvatskoj zauzimaju relativno mali dio tokova tih rijeka, većim dijelom unutar područja Natura 2000. Ta su područja pod velikim pritiscima čovjeka, koji uključuju vađenje šljunka iz riječnih korita, utvrđivanje obala, hidroenergiju, zagađenje voda i rekreativne aktivnosti.

Cilj ovog akcijskog plana je omogućiti održanje stabilnih populacija čigri na šljunčanim staništima uz Savu i Dravu te povećati stupanj njihove očuvanosti u područjima Natura 2000. Predložene mjere očuvanja uključuju održavanje staništa, bolju regulaciju protoka vode kroz hidroelektrane, osiguranje dovoljne količine šljunka za stvaranje riječnih otoka, zoniranje vodenih površina i edukacijske aktivnosti.

Međunarodni projekt "Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave" financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska u iznosu 580.000 eura. Nositelj projekta je Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a partneri su JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga BIOM, Nacionalni inštitut za biologijo i DOPS Slovenije.

Objavljeno: 13.06.2019.