T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Projekti

Vila Allnoch - obnova umjesto prodaje

Objekt u Starogradskoj ulici prijavljen je za financiranje putem EU fondova

Vila Allnoch - obnova umjesto prodaje

Vila Allnoch koja se nalazi u Starogradskoj ulici, nedaleko glavnog samoborskog trga, u bliskoj budućnosti mogla bi zasjati u novom ruhu. Naime, obnovu tog objekta Grad Samobor prijavio je na financiranje putem EU fondova. Ukupna vrijednost obnove objekta iznosi 8 milijuna kuna, a iz fondova EU financirala bi se u stopostotnom iznosu.

Vila Allnoch bila je na popisu imovine koja je namijenjena prodaji, no dolaskom na vlast samoborska gradonačelnica Petra Škrobot nije prihvatila ideju da se kulturna baština u samom centru grada proda pa je takvu odluku povuka. “Ponosna sam što je projekt obnove Ville Alnoch, vrijedan 8 milijuna kuna, prvi projekt u našem mandatu koji je prijavljen na financiranje putem EU fondova. Sigurna sam kako će mnogi reći kako postoje puno važnije stvari za rješavanje, međutim EU fondovi funkcioniraju na principu natječaja koji se otvara u određenom trenutku. Vila Allnoch je došla prva na red zato što je prijavljena na fond u kojem se saniraju posljedice potresa koji su pogodili Hrvatsku krajem 2020. godine te su takvi natječaji trenutno aktualni” - pojasnila je gradonačelnica Petra Škrobot.

Vila Allnoch sagrađena je u prvoj polovici 19. stoljeća i sa svojim okolišem je primjer reprezentativne gradske vile. Ustrojbena je jedinica Samoborskog muzeja i vodi se kao Otvorena galerija. Nakon petrinjskog potresa objekt je dobio oznaku privremene neuporabljivosti. S obzirom na blizinu samog gradskog centra, objekt je dugogodišnje imao široku društvenu namjenu. U budućnosti, Samoborski muzej bi u potpunosti mogao kvalitetno oplemeniti sve kapacitete objekta, koristeći ga kao depoe, arhivu, knjižnicu, karantenu za muzejske predmete koji ulaze u muzej. S obzirom na kulturnu tradiciju i iskustvo, kvalitetnu primjenu našao bi i prostor za izučavanje građe, fotografski studio, kao i galerijski prostor u kojem bi se mogla održavati i tematska predavanja. S obzirom na staklopuhačku tradiciju (Osredek) i tradiciju Samoborskog kristala, osposobile bi se prostorije za staklarsku radionicu i smještaj peći za staklo. U suradnji sa udrugama iz kulture mogle bi se održavati i edukativne radionice izrade keramike. Također, za kvalitetno funkcioniranje objekta, kao i Muzeja općenito, ustrojio bi se i upravljačko operativni prostor za rad stručnog kadra.

Villa Alnoch nije jedini projekt u Samoboru čija bi se obnova financirala EU sredstvima.
“Za prijavu na EU fondove u međuvremenu je pripremljena potpuna dokumentacija projekta dogradnje dječjeg vrtića u Krklecovoj ulici čijom će se nadogradnjom osigurati kapaciteti za smještaj 160- ero djece. Spreman je i projekt za izgradnju škole na području bivše vojarne te projekt vezan uz dodatne radove u rudniku Sv. Barbare u Rudama. Tu je još cijeli niz projekata poput obnove prometnica i sanacije klizišta koji su trenutno u fazi pripreme o čemu ćemo pravovremeno informirati javnost”- najavila je gradonačelnica Petra Škrobot.

“Fondovi Europske unije važan su izvor financiranja mnogih projekata i sigurna sam kako ćemo apliciranjem i uspješnim povlačenjem sredstava maknuti Samobor s dna tablice na kojoj se trenutno nalazimo s obzirom na iznose koji su do sada povučeni u proračun grada ” - zaključila je gradonačelnica Petra Škrobot.

Objavljeno: 24.01.2022.