Grad Samobor

Javne površine

ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Pod održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih površina osim javnih cesta.

U Službi održavanja javnih površina obavljaju se sljedeći poslovi:

  • održavanje čistoće javnih površina
  • održavanje zelenih površina i parkova
  • čišćenje javnih prostora
  • čišćenje uredskih prostorija
  • pružanje i drugih usluga pravnim i fizičkim osobama.