T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Ekologija

Umjesto odlagališta otpada kompostana i sortirnica

Uspješnom provedbom Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež Grad Samobor pokazao je kako je spreman nositi se i s najzahtjevnijim projektima

Nakon nešto više od godine dana trajanja radova, u kolovozu 2016. godine završeni su radovi na sanaciji samoborskog odlagališta neopasnog otpada Trebež. Zahtjevni i opsežni radovi ukupne vrijednosti gotovo 100 milijuna kuna u potpunosti su financirani novcem iz Kohezijskog fonda EU (85%) i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15%), uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Time je Grad Samobor odradio velik posao vezan uz zbrinjavanje otpada, zaštitu okoliša i izvora pitke vode u neposrednoj blizini bivšeg odlagališta te je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji je na vrijeme i sukladno europskim propisima riješio taj velik problem.

Projekt od iznimne vrijednosti za zaštitu okoliša i očuvanje zdravlja građana, Samoborce nije koštao niti kune, već je 85% sredstava financirano iz Kohezijskog fonda EU, a ostalih 15% financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Uspješnom provedbom Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež Grad Samobor pokazao je kako je spreman nositi se i s najzahtjevnijim projektima. Pokazali smo kako efikasno provoditi projekte Europske Unije i osigurali, prije svega, sigurniji i čišći okoliš za naše građane.“, istaknuo je samoborski gradonačelnik Krešo Beljak.

Glinobetonska dijafragma oko odlagališta izvedena je s ciljem izolacije onečišćene procjedne vode unutar odlagališta te sprječavanja daljnjeg onečišćenja podzemnih voda. Također, tijekom izvođenja radova, provedeni su i radovi uređenja tijela odlagališta koji su uključivali prekrivanje otpada završnim prekrivnim slojem, izvedbu sustava otplinjavanja, sustava odvodnje oborinskih voda, hidrantske mreže, izvedbu interne prometnice te hortikulturno uređenje lokacije. Po dovršetku radova, provedena su sva potrebna testiranja kako bi se dokazala usklađenost radova sa specifikacijama, zahtjevima izvedbe i garancijama. Također, proveden je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola s danom 30. lipnja 2016. godine.

O održavanju objekta dalje će brinuti samoborski Komunalac. Taj bivši deponij sada je zelena oaza, a na suprotnoj strani sanirane plohe Trebeža Komunalac planira napraviti "tvornicu otpada". Prvi korak je izgradnja 50-tonske vage, koja će biti postavljena do sredine kolovoza, a cijeli idejni projekt, koji je već gotov, radit će se u fazama. Nakon vage planirana je najprije izgradnja kompostane, a zatim i sortirnica otpada na površini od 1500 m².

Provedbi radova u sklopu Projekta u izrazito kratkom roku i na učinkovit način doprinijela je odlična suradnja Grada Samobora, nadležnih tijela, pružatelja usluga projektiranja, nadzora radova, tehničke podrške, upravljanja projektom i promidžbe projekta te izvođača radova.

Objavljeno: 30.05.2017.