Grad Samobor Grad Samobor Logo

Radovi

Sanacija mosta

19.11.
2019.

Obnovljen je most kod Same

U sklopu redovnog održavanja, trgovačko društvo Komunalac d.o.o.izvelo je radove na mostu koji spaja šetnicu Šetališze uz mlionove i Mlinsku ulicu. 

Zamijenjeni su dotrajali rukohvati i betonski dijelovi na konstrukciji mosta.