Grad Samobor Grad Samobor Logo

Predstavljanje knjiga

31. Vrazova Ljubica

31. Vrazova Ljubica
19.06.
2020.

Zbirka hrvatske ljubavne poezije - 31. Vrazova Ljubica

Zbirka hrvatske ljubavne poezije izlazi od 1990. godine. Preko 1000 ljubavnih pjesama koje su pročitane proteklih 30 godina zabilježeno je u Zbirkama. U iščekivanju tiskanog izdanja, u sklopu 31. večeri hrvatske ljubavne poezije 2020. predstavljamo njenu digitalnu verziju.

Knjiga je dostupna na linku: https://issuu.com/vrazovaljubica/docs/vrazova_ljubica_2020