Grad Samobor Grad Samobor Logo

Novosti

Dan Europskog broja za hitne službe

11.02.
2020.

I Grad Samobor pridružio se obilježavanju

U svrhu edukacije učenika na području zaštite i spašavanja, Grad Samobor organizira program upoznavanja s radom i zadaćama operativnih snaga civilne zaštite (vatrogasci, crveni križ, policija, HGSS, policija, Stožer civilne zaštite), kao i postupanja u kriznim situacijama i kontakta broja 112. Edukacija je namijenjena za pete razrede osnovnih škola s područja grada Samobora