Grad Samobor Grad Samobor Logo

Upisi

Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida

Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida
09.03.
2020.

Za obveznike izobrazbe kojima ističe trajanje iskaznice za kupovanje pesticida

DOPUNSKA IZOBRAZBA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

Temeljem Rješenja (KLASA:UP/I-320-20/14-01/627; URBROJ:525-09/0822-14-4; od 14. studenog 2014.) Ministarstva poljoprivrede, a na temelju članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj14/2014)

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

objavljuje održavanje

DOPUNSKE IZOBRAZBE ZA sve profesionalne korisnike izobrazbe kojima ističe trajanje iskaznice

Mogući termini su

 

  • 9. ožujka 2020. od 17:30 do 21 sat – POP UP kino na Autobusnom kolodvoru u Samoboru

 

  • 26. ožujka 2020. od 17:30 do 21 sat – POP UP kino na Autobusnom kolodvoru u Samoboru

 

Zainteresirani mogu pohađati dopunsku izobrazbu, položiti ispit i dobiti novu iskaznicu za kupovanje pesticida

Za pristupanje grupi potrebno je predbilježiti se na:

pou.obrazovanje@samobor.hr

ili

091 33 60 107

091 33 60 113

Potrebni dokumenti:

• osobna iskaznica,

• svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju.

Ili

  • potvrda o položenom ispitu osnovne izobrazbe ili iskaznica ( za osobe koje su u POU Samobor završile osnovni program)

CIJENA PROGRAMA

Cijena edukacije: 190 kn (PDV uključen)

Cijena ispita: 50 kn (uključena u cijenu)

Cijena iskaznice 30 kn (uključena u cijenu)

Izdavanje iskaznica

Iskaznica se izdaje na razdoblje od 5 godina od datuma isteka iskaznice za dopunsku izobrazbu.

Pučko otvoreno učilište Samobor prosljeđuje podatke nadležnom Ministarstvu o tome da je polaznik položio dopunsku izobrazbu te će mu Ministarstvo izdati novu iskaznicu i poslati na kućnu adresu.