T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Edukacija o održivoj uporabi pesticida

Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida a prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida.

Temeljem Rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UPI/I-320-20/14-01/627, URBROJ: 525-09/0822-14-4 od 14. studenog 2014. godine, članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14), Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) članka 9. i članka 10. stavka 3. i 4.  te članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09), Pučko otvoreno učilište  Samobor je jedino ovlašteno za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida na području Grada Samobora za ove kategorije korisnika:

•    kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorija: ratarstvo i povrćarstvo
•    kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d.; d.o.o. i zadruge) – potkategorija: ratarstvo i povrćarstvo
•    kategorije pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, tereni, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine – potkategorija: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe

 

Novo Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede od 30. 4. 2020., KLASA: UP/I-320-20/-02/20; URBROJ: 525-7/1256-20-3

•    kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorija: ratarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo i ukrasno bilje
•    kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d.; d.o.o. i zadruge) – potkategorija: ratarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, voćarstvo i ukrasno bilje
•    kategorije pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, tereni, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine – potkategorija: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe

Osnovna izobrazba za održivu uporabu pesticida

Trajanje 15 sati

Raspored se realizira u 3 dana

Završni ispit je na kraju trećeg dana

Po uspješno položenom završnom ispitu polaznik dobije potvrdu s kojom može kupovati zaštitna sredstva dok ne dobije iskaznicu od Ministarstva poljoprivrede

Iskaznica se izdaje na rok od 5 godina

Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida

Trajanje 5 sata

Raspored se realizira u jednom danu

Ispit je na kraju predavanja

Po uspješno položenom završnom ispitu polaznik dobije potvrdu s kojom može kupovati zaštitna sredstva dok ne dobije iskaznicu od Ministarstva poljoprivrede

 

Obavezne predbilježbe na

pou.obrazovanje@samobor.hr