T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Gerontodomaćin/ica

Gerontodomaćin/ica za razliku od njegovateljice brine o starijim i nemoćnim osobama u njihovom domu

Gerontodomaćin/ica

Osoba koja brine o starijima i nemoćnima u njihovim domovima zove se gerontodomaćica/in. Ta osoba obilazi svoje korisnike, pomaže im u obavljanju njihovih svakodnevnih obveza ali dopušta da starija osoba živi svoj život u svojem domu. Gerontodomaćica obilazi svoje korisnike u određene dane u tjednu i obično je povezana s nekom ustanovom ili udrugom koja organizira takav oblik skrbi za starije ili nemoćne osobe.
 

Uvijet upisa

  • Završena osnovna škola
  • Navršenih 18 godina života
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice (medicina rada)

Sadržaj programa-nastavne cjeline

1 osnove gerontologije
2 poslovi gerontodomaćina/ce
3 zaštita na radu i prva pomoć
4 praktična nastava

Trajanje programa 160 sati

Edukacija: Gerontodomaćin/ica

Cijena za gotovinu: 2.000,00 kn
Cijena na rate: 2.200,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE