Grad Samobor Grad Samobor Logo

Gerontodomaćin/ica

Gerontodomaćin/ica


 Uvijet upisa

završenu osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice

Sadržaj programa-nastavne cjeline

1osnove gerontologije
2poslovi gerontodomaćina/ce
3zaštita na radu i prva pomoć
4praktična nastava

Trajanje programa 160 sati

Edukacija: Gerontodomaćin/ica

Cijena za gotovinu: 2.000,00 kn
Cijena na rate: 2.200,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE