Grad Samobor Grad Samobor Logo

Obrazovanje za odrasle

Monitoring utjecaja na okruženje

Monitoring utjecaja na okruženje
12.02.
2020.

Predavanje dipl.ing. geologije Ivana Opića o stanju saniranog odlagališta otpada Trebež

Sredinom 2016. godine završena je sanacija samoborskog odlagališta bezopasnog otpada Trebež, jedan od rijetkih takvih primjera u državi čiji gradovi i općine sve više grcaju u smeću i ne uspijevaju dugoročno riješiti ovaj gorući problem.

Od tada se vodi i stručni nadzor stanja na Trebežu, a dipl.ing. geologije Ivan Opić je, na inicijativu i u suradnji s Društvom inženjera i tehničara Grada Samobora, na Građanskom utorku 11. veljače u POP UP kinu održao predavanje i informirao građane o stanju tla, zraka, vode i ostalim utjecajima na okruženje, te procese koji se događaju u okolišu nakon sanacije ovog odlagališta otpada.

Sama činjenica da je Trebež saniran na način da je spriječeno daljnje zagađivanje okoliša, a posebice podzemnih voda u blizini vodocrpilišta u Strmcu, velik je pomak u rješavanju problema odlaganja otpada u našem gradu, ali i šire.

U nadolazećem razdoblju, prema planovima, slijedi izgradnja potrebnih postrojenja i stanica koje će omogućiti svrsishodno i učinkovito zbrinjavanje i gospodarenje otpadom.

Svi pokazatelji do sada provedenih ispitivanja su pozitivni, odnosno iskazuju poboljšanja u odnosu na prijašnje i zatečeno stanje, a praćenje se nastavlja i dalje.