T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Mreža obrazovnih ustanova za uspostavljanje EU standarda u seoskom turizmu (Education network in establishing EU standards in rustic tourism)

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Samobor Partneri u projektu: Centar za cjeloživotno učenje – CZCU Zagreb Pučko otvoreno učilište POUKA Karlovac – POU Karlovac Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom – POU Petrinja

Mreža obrazovnih ustanova za uspostavljanje EU standarda u seoskom turizmu (Education network in establishing EU standards in rustic tourism)

IPA  IV - razvoj ljudskih resursa

Mreža obrazovnih ustanova za uspostavljanje EU standarda u seoskom turizmu (Education network in establishing EU standards in rustic tourism)

Vrijednost projekta – ukupno: 135.475,43 eura

Vrijednost donacije (sufinanciranje od strane EU): 112.444,61 eura ili 83%

Web stranica projekta: http://www.euprojekt-seoski-turizam.info

Trajanje projekta: 12 mjeseci, projekt je završen u listopadu 2011. godine

Reference number: IPA4.1.3.2.01.02.c05

Cilj projekta Mreža obrazovnih ustanova za uspostavljanje EU standarda u seoskom turizmu unutar Grant sheme “Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova” i uspostavljanje mreže obrazovnih institucija (POU Samobor, POU Karlovac, POU Petrinja i CZCU Zagreb), također i podizanje razine kvalitete obrazovanja u partnerskim ustanovama, te osposobljavanje zainteresiranih osoba za voditelje seoskog turizma. Kroz projekt je izrađena analiza obrazovnih potreba na području Samobora, Karlovca i Petrinje, koju je proveo stručnjak iz EU. Prema rezultatima ove analize POU Samobor je unaprijedio svoj već postojeći kurikulum za voditelja seoskog turizma te je unaprijeđeni kurikulum podijelio s partnerskim učilištima. Sva tri učilišta su koristila u svom radu novi certificirani kurikulum. Projektom je planirana edukacija nastavnika koji su stekli odgovarajuće andragoške vještine te osposobljavanje 13 voditelja seoskog turizma u gradovima, partnerima u projektu. U konačnici su projektne aktivnosti dovele do okupljanja dionika – turističkih zajednica, voditelja seoskih turističkih gospodarstava, poduzetničkih centara, razvojnih agencija i ostalih ustanova ili pojedinaca zainteresiranih za razvoj seoskog turizma, te potpomognuto unapređenje kvalitete u ovom prevažnom sektoru za razvoj turizma u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.