Grad Samobor Grad Samobor Logo

Građani

Prijedlog liste - stipendije

Prijedlog liste - stipendije
02.12.
2019.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Samobora 2019./2020.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Samobora utvrdilo je prijedlog liste kandidata za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj i akademskoj godini 2019./2020. 

Lista je objavljena na internetskoj stranici Grada Samobora, a kandidati za stipendiste imaju pravo podnošenja prigovora na prijedlog liste i to u roku od osam dana. 

Dokumenti za preuzimanje