Grad Samobor Grad Samobor Logo

Novosti

Upisi u dječje vrtiće

Upisi u dječje vrtiće
14.04.
2020.

Odluka o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

Zbog protuepidemioloških mjera, a kako bismo omogućili roditeljima, skrbnicima, udomiteljima djece podnošenje Zahtjeva za upis, te ujedno im osigurali veću sigurnost i zaštitu u vezi sa širenjem koronavirusa, molimo da Zahtjev za upis djeteta sa svom popratnom dokumentacijom pošaljete elektroničkim putem na e-mail adrese vrtića:

djecji.vrtic.izvor@vrtic-izvor-samobor.hr ili dvgv.samobor@gmail.com. 

Ukoliko niste u mogućnosti elektroničkim putem poslati dokumentaciju, možete Zahtjev za upis podnijeti putem pošte na adrese:

 • DV Grigor Vitez: Perkovčeva 88/I, 10430 Samobor
 • DV Izvor: Gustava Krkleca 2, 10430 Samobor

Zahtjevi se zaprimaju od 14.4.2020. do 30.4.2020. godine i to za ostvarivanje sljedećih programa:

 •  REDOVITI 10 SATNI PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu

Za svu djecu koja do 31. kolovoza 2020. godine navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu.

 •  PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

Za djecu rođenu 2014. i do 31.3.2015.g. koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja, jednu godinu prije polaska u osnovnu školu.

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj ili staratelj predaje sljedeću dokumentaciju:

 • popunjeni zahtjev - upitnik ( dostupan na web stranici : djecji-vrtic-grigor-vitez.hr)
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list (preslika),
 • potvrda o mjestu prebivališta – (izdaje MUP) ili preslika osobne iskaznice,
 • iskaznica imunizacije za dijete (preslika)

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece u redoviti program prednost će imati djeca:

 • roditelja - invalida Domovinskog rata
 • oba zaposlena roditelja - e-zapis prijave na HZMO ili potvrda o radnom statusu roditelja (izdaje poslodavac )
 • zaposlenih samohranih roditelja - e-zapis prijave na HZMO ili potvrda o radnom statusu roditelja (izdaje poslodavac )
 • iz obitelji s troje ili više djece - rodni list za svako dijete iz obitelji
 • djeca uzeta na uzdržavanje
 • u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu - preslika Rješenja HZMO i drugi dokumentii bitni za ostvarivanje prednosti kod upisa

Rezultati upisa ( popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na web stranicama dječjih vrtića i oglasnim pločama najkasnije do 22. svibnja 2020. godine, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.

Djeca primljena temeljem Rješenja o upisu, upisuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2020. godine), a djeca s liste čekanja tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan:

 • dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.
 • potpisati s Dječjim vrtićem ugovor o ostvarivanju programa – do 31.7.2020.godine.

Više na: 
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
DJEČJI VRTIĆ IZVOR