Grad Samobor Grad Samobor Logo

Događanja

Kalendar događanja

07.07.
utorak

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
08.07.
srijeda

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
09.07.
četvrtak

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
10.07.
petak

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
11.07.
subota

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
12.07.
nedjelja

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
14.07.
utorak

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
15.07.
srijeda

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
16.07.
četvrtak

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker
17.07.
petak

Tara Beata Racz „Prostor susreta“

Održavanje:

07.07.2020. 08.07.2020. 09.07.2020. 10.07.2020. 11.07.2020. 12.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

Opširnije
Tara Beata Racz „Prostor susreta“ Centar za mlade Bunker