Grad Samobor Grad Samobor Logo

Građani

Uputa građanima

Uputa građanima
13.03.
2020.

Zbog trenutne situacije u Hrvatskoj od osobitog je interesa zaštita zdravlja svih građana. Svjesni ozbiljnosti trenutne situacije, a uzevši u obzir potrebe građana da nastave s obavljanjem poslova iz nadležnosti Gradske uprave, kako bismo im osigurali što višu razinu sigurnosti i zaštite u vezi sa širenjem virusa COVID-19, pozivamo sve da ukoliko nije nužno da ne dolaze osobno u prostorije Gradske uprave.
Podsjećamo da se sve može obaviti putem telefona, e-maila i po potrebi mobitela ili faksa. Akte i dokumente je moguće predati putem e-maila, jer tako prolaze istu administrativnu proceduru kao da su predani osobno na Urudžbeni zapisnik. Kontakte Upravnih odjela, čelnika, pročelnika i voditelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica možete pronaći na internet stranici Grada Samobora

Podsjećamo i sve institucije koje djeluju na području grada Samobora (javne institucije, privatna poduzeća, vjerske ustanove…) kako su dužne pratiti razvoj situacije i redovno se informirati u vezi s virusom COVID-19, pratiti naputke koji se odnose na njihova područja djelovanja, postupati u skladu s izdanim preporukama i o istima obavještavati svoje djelatnike.