Grad Samobor Grad Samobor Logo

Najava

Skraćeno radno vrijeme

Skraćeno radno vrijeme
25.09.
2019.

Petak, 27.9.2019.

U petak, 27. rujna knjižnica će za korisnike raditi od 8 do 19 sati.