Grad Samobor

Dokumenti

2019_05_Gorivo

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o gorivu.

Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr

Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 01.10.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

25.09.2019.

2019_04_Radovi na zimskom održavanju cesta

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnike za 15 grupa na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – radovi na zimskom održavanju cesta.

Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr

Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 03.09.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

28.08.2019.

2019_03 Zimska služba

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – radovi na zimskom održavanju cesta.

Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr

Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 10.07.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.05.07.2019.

2019_02_Sol za posipavanje cesta

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi soli za posipavanje cesta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 20.05.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

15.05.2019.

2019_01_Asfalt

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za asfalt. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 15.01.2019. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

10.01.2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - ARHIVA

Prije preuzimanja dokumenta molimo Vas upišite svoje podatke. Hvala.