T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Dokumenti

Usluge godišnjeg servisa kotlovnice

Usluga godišnjeg servisa kotlovnice. Mjesto isporuke usluga: Samobor, Trg kralja Tomislava 5, i Bregana, Đure Basaričeka 4. Rok izvršenja usluga je najkasnije do 15.10.2021. godine. Rok za dostavu ponuda je 21.09.2021. do 09:00 sati. Ponuda se dostavlja putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave: "USLUGA GODIŠNJEG SERVISA KOTLOVNICA" i „NE OTVARAJ“.

15.09.2021.
Redovno održavanje cjevovoda, crpne stanice i vodospreme Žumberačkog vodovoda

Redovno održavanje cjevovoda, crpne stanice i vodospreme Žumberačkog vodovoda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor. Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, s naznakom – ne otvaraj – ponuda za „Redovno održavanje cjevovoda, crpne stanice i vodospreme Žumberačkog vodovoda“. Krajnji rok za dostavu ponuda je 20.09.2021.godine.

13.09.2021.
Nabava zaštitne ograde oko gradilišta Sportsko-rekreativnog centra Molvice

Nabava zaštitne ograde oko gradilišta Sportsko-rekreativnog centra Molvice. Ponuda se dostavlja putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5., 10 430 Samobor u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave: "NABAVA ZAŠTITNE OGRADE OKO GRADILIŠTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA MOLVICE" i „NE OTVARAJ“. Rok za dostavu ponuda je 13.09.2021. do 9:00 sati.

06.09.2021.
IZRADA ELABORATA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE – stana koji se nalazi na kč. br. 2923/1, k.o. Samobor, u zgradi u Langovoj ulici 31

IZRADA ELABORATA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE – stana koji se nalazi na kč. br. 2923/1, zk.ul. 2594, k.o. Samobor, u zgradi u Langovoj ulici 31; Rok za dostavu ponuda: 13.9. 2021. do 9,00 sati; Ponuda se dostavlja putem elektroničke pošte na adresu: visnja.osrecki@samobor.hr; Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda te Obavijest o odabiru objavljena dana 30.09.2021.

06.09.2021.

Prije preuzimanja dokumenta molimo Vas upišite svoje podatke. Hvala.