T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Dokumenti

44-JN-21-40

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u produžetku ulice Josipa Kozarca, Evidencijski broj nabave: 40-JN-21-40; Krajnji rok za dostavu ponuda u zatvorenoj omotnici je 26.10.2021. do 09:00 sati putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor; Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, broj jednostavne nabave, s naznakom – ne otvaraj – ponuda za „Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u produžetku ulice Josipa Kozarca“

18.10.2021.

Prije preuzimanja dokumenta molimo Vas upišite svoje podatke. Hvala.