T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Erasmus+ - Digitaliziraj svoje znanje i unaprijedi komunikacijske vještine

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Samobor

Mobilnost

 

Vrijednost projekta: 18.046,00 eura

Trajanje projekta: 20.12.2020. - 19.12.2022. (24 mjeseca)

Broj projekta: 2020-1-HR01-KA104-077498

Kroz ovaj projekt želimo ponuditi stručnom osoblju kvalitetnu edukaciju kroz sudjelovanja na strukturiranim tečajevima. To će nam omogućiti stjecanje kompetencija za daljnje napredovanje. Planiramo se uključiti u 6 različitih strukturiranih tečajeva te ostvariti 2 Praćenja rada u ustanovama koje se također bave obrazovanjem odraslih. Sudionici mobilnosti pokrivaju različite djelatnosti unutar Pučkog otvorenog učilišta Samobor i pažljivo su birani za sudjelovanje na određenim tečajevima koji svojim sadržajem odgovaraju na njihove potrebe za učenjem.

Sudjelovanjem u ovom projektu namjeravamo unaprijediti pristup našim korisnicima, učiniti ustanovu pristupačnijom te osigurati aktivnu participaciju kroz dodatne i poboljšane programe. Ostvarivanjem novih kontakata otvaraju se vrata novim suradnjama i mogućnostima obrazovanja. Očekujemo da ćemo unaprijediti pristup novim tehnologijama, pojačati kapacitet zaposlenika za razvoj novih obrazovnih programa za odrasle, osnažiti zaposlenike u korištenju društvenih medija te stvoriti temelje za razvoj novih projekata i suradnju. Sudionici projekta će unaprijediti svoje komunikacijske vještine i širiti spoznaje o timskom radu i kvalitetnoj komunikaciji što će imati utjecaj na poboljšanje međuljudskih odnosa zaposlenika, odnosa sa polaznicima i vanjskim suradnicima. Nakon provedenih mobilnosti Praćenja rada, očekujemo efikasnije korištenje postojećih resursa za obrazovne programe odraslih. Dugoročno očekujemo da će Pučko otvoreno učilište Samobor djelovati na podizanje općeg znanja u zajednici kroz aktualne edukacije te da ćemo omogućiti jednakost svih društvenih skupina u pristupu obrazovnim sadržajima i ostvariti inovativnost kurikuluma koja otvara potpuno nove mogućnosti polaznicima programa obrazovanja odraslih.

Povezivanje

Pučko otvoreno učilište Samobor želi odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za cjeloživotnim učenjem te na efikasniji način privući dodatne polaznike u programe koje nudimo. Nadalje, želimo razvijati vještine i znanja zaposlenika ustanove kako bi što bolje odgovorili na potrebe zajednice i realizirali spomenute ciljeve.  Cilj nam je odgovoriti na potrebe svakog pojedinca za obrazovanjem koje će proizvesti zapošljivost, ali i ojačati i proizvesti aktivnog građanina lokalne zajednice. Prema strateškom planu učilišta i provedenoj SWOT analizi uočeno je nekoliko slabih točaka koje želimo poboljšati: nedovoljna informatičko-digitalna pismenost, marketinške vještine i rad na koheziji zaposlenika. To su područja prema kojima želimo usmjeriti usavršavanje zaposlenika. Cilj nam je da kroz uključivanje u strukturirane tečajeve i praćenje rada drugih ustanova radimo na poboljšanju digitalnih i komunikacijskih vještina, a samim tim i na poboljšanju komunikacije na stranom jeziku, upoznamo se s nekim novim načinima rada i oglašavanja programa.