T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Javne potrebe

Samoborski športski savez, kao zajednica sportskih udruga Grada Samobora, izrađuje Program javnih potreba u sportu Grada Samobora, kojeg putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti upućuje Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Samobora na usvajanje.

Sredstva proračuna namijenjena financiranju javnih potreba u sportu Grada Samobora izdvajaju se, temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o sportu, na račun Samoborskog športskog saveza koji skrbi o ostvarenju programa, a o čemu podnosi Zakonom propisano izvješće Gradskom vijeću. Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o sportu. Grad sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira sportsku djelatnost. Programom javnih potreba u sportu, Grad Samobor iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti što je sukladno članku 76. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06.)

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Samobor:
- poticanje i promicanje sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja,
- školovanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.