Grad Samobor Grad Samobor Logo

Novosti

Liječniči pregledi sportaša proljeće 2020

Liječniči pregledi sportaša proljeće 2020
14.01.
2020.

Raspored liječničkih pregleda sportaša za prvi dio godine 2020.

U prilogu se nalazi raspored liječničkih pregleda sportaša grada Samobora za prvi dio 2020. godine.