Grad Samobor Grad Samobor Logo

Javni pozivi

Javni poziv za Program JP u sportu grada Samobora za 2020. - završio

Javni poziv za Program JP u sportu grada Samobora za 2020. - završio
19.12.
2019.

Samoborski športski savez raspisuje poziv za dostavu prijedloga programa za Program JP u sportu grada Samobora za 2020.

Na temelju članka 1. Stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15), Proračuna Grada Samobora za 2020. godinu usvojenog na  Sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora dana 12. 12. 2019. (Službene vijesti grada Samobora 8/19) i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor na svojoj elektronskoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

O RASPISIVANJU I OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SAMOBORA U 2020. GODINI

I.

Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa sportskih udruga za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2020. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

  1. Raspisuje se Javni natječaj za prikupljanje programa Javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2020. godini
  2. Tekst natječaja iz točke 1. Ove Odluke bit će objavljen na web stranici Samoborskog športskog saveza www.samobor/sportski-savez.hr
  3. Poziv je otvoren do 19. siječnja 2020. u 16 sati
  4. Predmet  Natječaja, podatak o tome gdje se tekst Natječaja objavljuje i rok za podnošenje prijava objavit će se isključivo na web stranici Samoborskog športskog saveza i lokalnim medijima Grada Samobora.

PREDSJEDNIK

Miro Kelečić