Grad Samobor

Natječaji

Javni poziv/natječaj - ostale lokalne priredbe 2018

Javni poziv/natječaj - ostale lokalne priredbe 2018
01.02.
2018.

Samoborski športski savez raspisuje javni poziv/natječaj za poziciju 2 - ostale lokalne priredbe Programa JP u sportu Grada Samobora za 2018.

           Na temelju članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza (u daljnjem tekstu Savez), Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza raspisuje              

 JAVNI POZIV/NATJEČAJ

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA SPORTSKIH UDRUGA ČLANICA SAMOBORSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA – POZICIJA 2 PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SAMOBORA ZA 2018. GODINU – OSTALE LOKALNE PRIREDBE