Grad Samobor

Natječaji

Natječaj - rekreacija

Natječaj - rekreacija
01.02.
2018.

Samoborski športski savez raspisuje Natječaj/poziv za programe rekreacije iz Programa JP u sportu Grada Samobora za 2018.

Na temelju članka 1. Stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15), te Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2018. godinu (Službene vijesti broj 11/2015)  i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor na svojoj elektronskoj sjednici održanoj dana 25. 01. 2018. godine donosi

ODLUKU

O raspisivanju natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2018. godini -  pozicija 6, Programa JP u sportu grada Samobora za 2018.