T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Novosti

Održana elektronska sjednica Skupštine Samoborskog športskog saveza

Održana elektronska sjednica Skupštine Samoborskog športskog saveza

Održana elektronska sjednica Skupštine Samoborskog športskog saveza

Samoborski športski savez održao je zbog pandemije virusom COVID 19 elektronsku sjednicu Skupštine Saveza dana 03. 04. 2020. na kojoj je usvojeno programskog i financijsko izvješće za 2019. godinu.

U financijskom izvješću je navedeno da jeSamoborski športski savez ostavario sljedeće prihode: prihodi po posebnim propisima 6.355.169,00 kuna, prihodi od prodaje roba i pružanje usluga 3.000,00 kuna, prihodi od imovine 98,00 kuna, prihodi od donacija 167.000,00 kuna. Ukupni prihodi iznose 6.525.267,00 kuna.

Ukupni rashodi (izdaci) rashodi za 2019.godinu iznose 6.619.774,00 kuna, a sastoje se od rashoda za radnike 202.520,00 kn, materijalnih rashoda 1.399.051,00 kn, rashoda amortizacije 103.298,00 kn, financijskih rashoda 3.966,00 kn, rashoda za donacije 198.387,00 kn, te rashoda za financiranje povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 4.712.552,00 kn

Ukupni rezultati poslovanja iskazuju se kao višak ili manjak prihoda. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 94.507,00 kuna, preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 144.478,00 kuna, što je ukupno ostvareni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 49.971,00 kuna. Rezultat poslovanja u iznosu od 49.971,00 kuna sastoji se od viška financijske imovine u iznosu od 16.832,00 kuna i viška nefinancijske imovine u iznosu od 33.139,00 kuna.

Svi programi su realizirani uspješno i kvalitetno i u skladu s Planom i programom JP u sportu Grada Samobora za 2019.

Objavljeno: 09.04.2020.