Grad Samobor Grad Samobor Logo

Najave događanja

Redovna sjednica Skupštine SŠS

Redovna sjednica Skupštine SŠS
15.12.
2019.

Samoborski športski savez održat će redovnu sjednicu Skupštine u utorak, 17. 12. 2019 u 18 sati.

Na temelju članka 30. Statuta Samoborskog športskog saveza

S A Z I V A M

 redovnu sjednicu Skupštine Samoborskog športskog saveza, koja će se održati u utorak 17. prosinca 2019. godine u 18,00 sati, u prostorijama hola Sportske dvorane Samobor, Andrije Hebranga 26a.

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela

-  Radnog predsjedništva

-  Verifikacijske komisije

-  Zapisničara

-  Dva ovjerovitelja zapisnika

2. Izvješće Komisije za verifikaciju mandata

3. Verifikacija zapisnika s 1. redovne sjednice Skupštine Samoborskog športskog saveza održane 01. travnja 2019.

4. Usvajanje odluke o donaciji terena za odbojku na pijesku OŠ Bogumila Tonija Samobor

5. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova – izmjene i dopune

6.  Usvajanje  Izmjena i dopuna Programa Javnih potreba u sportu Grada Samobora 2019. godine

7. Usvajanje  i donošenje Financijskog plana i programa rada Samoborskog športskog saveza za 2020.

8. Pitanja, prijedlozi i ostale informacije.