T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradsko vijeće

Održana sjednica Gradskog vijeća

Prihvaćeno je svih 27. točaka dnevnog reda.

Održana sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Samobora održalo je 9. sjednicu u srijedu 18. svibnja u samoborskom Centru za mlade – Bunker. Prihvaćeno je svih 27. točaka dnevnog reda, a većina se odnosila na izvješća o radu gradskih institucija, ustanova i poduzeća.

Najviše rasprave povelo se o izvještaju o izvršenju proračuna za prošlu godinu kao i izvještaju o radu Komunalca u protekloj godini.

Pročelnik Upravnog odjela za financije, Željko Radovanić obrazložio je kako je proračun u prošloj godini planiran u iznosu od oko 322 milijuna kuna, s time da su prihodi realizirani u iznosu od 296 milijuna kuna, a rashodi u iznosu od 275 milijuna kuna, pa je ostvaren višak od oko 29 milijuna kuna. Većina tog novca raspoređena je po stavkama ovogodišnjeg proračuna, a oko 9 milijuna kuna bit će raspoređeno rebalansom proračuna koji će biti na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća sredinom lipnja.

S obzirom da se proračun dobro puni i da Grad na računu ima preneseni višak novca vijećnik Željko Stanec (HSS) mišljenja je da taj novac treba trošiti na projekte, a ne da stoji na računu. Pitao je gradske čelnike što je od projekata u planu i razmišljaju li o tome da se pomogne gospodarstvu u smislu da se proizvodne djelatnosti oslobodi plaćanja komunalne naknade.

Nezavisna vijećnica Irena Franceković pitala je postoji li plan da se pomogne građanima da prebrode trenutnu krizu i predložila da se smanji komunalna naknada.

Gradonačelnica Petra Škrobot je pojasnila da vode računa o tome da poslovanje Grada bude stabilno, da novci na računu nisu višak, jer unaprijed su planirane pozicije u proračunu na koje se taj novac troši. Što se tiče realizacije projekata gradonačelnica Petra Škrobot je naglasila kako će projekti izgradnje vrtića i škole biti prijavljeni na europske natječaje, a ako se sredstva ne realiziraju iz tog izvora, onda će naći način kako te projekte realizirati vlastitim sredstvima. „Ti projekti će sigurno biti realizirani“ - naglasila je gradonačelnica Petra Škrobot, ali i napomenula da u obzir treba uzeti da su troškovi gradnje značajno porasli pa i o tome treba voditi računa.

„Na EU natječaje bit će prijavljena i izgradnja dvorane u Bregani, a ako to ne bude realizirano ići ćemo u gradnju dvorane iz vlastitih sredstava“ – kazala je gradonačelnica Škrobot.

Gradonačelnica je rekla kako će se prije donošenja konkretnih odluka predložene opcije pomoći građanima i gospodarstvenicima dobro razmotriti kako bi se vidjelo kako će se to odraziti na proračun.

Nastavno na izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu većinom glasova vijećnici su prihvatili i prijedlog Odluke o raspodijeli rezultata Grada Samobora za 2021. godinu.

Vijećnici su prihvatili sva izvješća o radu gradskih ustanova, institucija i poduzeća za prošlu godinu, a rasprava se povela o radu Komunalca u 2021. godini kao i gradske Zajednice tehničke kulture.

Na upit nezavisne vijećnice Irene Franceković o restrukturiranje Komunalca odgovorio je novi direktor Renato Raguž koji je potvrdio da je Komunalac prošlu godinu završio s gubitkom od 2, 5 milijuna kuna, a preneseni gubitak iz prijašnjih godina iznosi preko 9 milijuna kuna. Veliki gubici su na odvozu otpada zbog rasta cijena energenata – kazao je direktor Komunalca.

Renato Raguž je pojasnio i kako je temeljni kapital društva smanjen sa 60 na 48 milijuna kuna, dokapitalizacije nije bilo od 2019. godine, zaduženost je čak 59 %, a granica prema bankrotu je 75% zaduženosti tako da prema izloženim podacima Komunalac financijski jako loše posluje.

Na priče u kuloarima o višku radnika u administraciji i u uredima, Renato Raguž je rekao da se rade detalje analize o tome koji je broj djelatnika u Komunalcu potreban da bi se osiguralo optimalno poslovanje Komunalca. Naglasio je da on ne želi ljude samo tako proglasiti viškom, jer su u pitanju ljudske sudbine. Istaknuo je i kako mnogi radnici u Komunalcu i to u operativnom dijelu poslovanja imaju plaće ispod zakonskog minimuma te da je teško doći do potrebnih radnika, jer su plaće premale. Dodatni problem je što je 45% operativaca u dobi iznad 50 godina, a i vozni park je zastario pa se događa da na dnevnoj bazi imaju kvarove na vozilima, a poskupljenje energenata dovelo je do toga da je odvoz miješanog komunalnog otpada značajno poskupio. Rekao je Renato Raguž kako su to sve izazovi s kojima se bore, a istovremeno rade na poboljšanju uvjeta rada djelatnika u Komunalcu.

„Komunalac će sigurno trebati financijsku pomoć Grada u procesu financijskog restrukturiranja, a razmišlja se i o povećanju cijena odvoza otpada i održavanja groblja, jer troškovi tih usluga su porasli, a cijene se godinama nisu mijenjale. Komunalac ima gubitke od oko 12 milijuna kuna na usluzi odvoza otpada“ – dodao je direktor Raguž.

Na rečeno je reagirala vijećnica Irena Franceković kazavši kako ne treba povećavati plaće radnicima, jer Komunalac nije socijalna ustanova te da se financijski gubici Komunalca ne smiju sanirati kroz poskupljenje usluga građanima.

Zbog dosadašnje politike Komunalca ispaštali su potplaćeni radnici – kazao je Renato Raguž te pojasnio da Komunalac kao trgovačko društvo mora poslovati s bilancom i računom dobiti, s pozitivnom nulom, a što do sada nije bio slučaj pa su se nagomilali gubici.

Rasprava na sjednici Gradskog vijeća povela se i oko izviješća o radu Zajednice tehničke kulture, jer je vijećnik Matija Hržić (HDZ) zatražio da predsjednik ZTKGS Ivan Vlainić pojasni koje su potrebe Zajednice i što je s izgradnjom Centra tehničke kulture u Samoboru na lokaciji u Langovoj ulici.

Predsjednik ZTKGS Ivan Vlainić je rekao kako je samoborska Zajednica tehničke kulture perjanica tehničke kulture u Hrvatskoj te da imaju potrebu za profesionalizacijom u smislu zapošljavanja barem tajnika te da u Samoboru s obzirom na sve postignute rezultate treba biti Županijski centar tehničke kulture.

„Ako će se predugo čekati s odlukom o tome gdje će biti taj Centar onda će se dogoditi da se taj projekt realizira u nekom drugom gradu, a ne u Samoboru. Imamo idejni projekt i želimo ga prijaviti na EU natječaje i zato tražimo od gradskih vlasti da se izjasne po tom pitanju“ - rekao je Ivan Vlainić.

Gradonačelnica Petra Škrobot naglasila je kako Zajednica zaslužuje prostor za djelovanje te da treba naći najbolju opciju vezano uz samu lokaciju kao i financiranje projekta. Apelirala je gradonačelnica na Zajednicu tehničke kulture, ali i sve udruge da se angažiraju oko EU projekata te da tu probaju iznaći sredstva za rad kako se ne bi oslanjali isključivo na sredstva iz gradskog proračuna.

Vijećnica Sanja Horvat Iveković (SDP) kazala je kako treba jasno definirati hoće li to biti samoborski ili županijski centar te u skladu s tim vidjeti pravu stranu priče vezano uz imovinsko – pravne odnose i njihovo rješavanje te uz izvore financiranja.

Vijećnica Irena Franceković predložila je da se na jednoj od idućih sjednica Gradskog vijeća na dnevnom redu nađe prijedlog što treba biti na lokaciji nekadašnjeg igrališta u Langovoj ulici, a kako bi se našlo najbolje rješenje te vidjelo može li taj prostor služiti za sport i tehničku kulturu.

AKTUALNI SAT

Tijekom aktualnog sata aktualizirana su komunalne teme, evo što smo izdvojili.

Vijećnica Đurđica Jančikić (HSS) pohvalila je rekonstrukciju mosta na potoku Bistrac koji spaja Lug i Perivoj, a na što se čekalo godinama. Zanimalo ju je hoće li se sanirati prekopi na prometnicama uslijed popravaka puknuća vodovodnih cijevi u Lugu te što će sve biti realizirano na području mjesnog odbora.

Pročelnik Zvonko Župančić je odgovorio je da će prekope na prometnici sanirati Komunalac, a zamjenik gradonačelnice Petar Burić rekao je kako su svi prijedlozi razmotreni te da će će mjesni odbori biti upoznati sa svime što je prihvaćeno i što će biti realizirano.

S obzirom na poskupljenje energenata vijećnicu Irenu Franceković zanimalo je može li Grad subvencionirati građanima postavljanje solarnih panela kao i toplinskih pumpi, a pročitala je i upit sugrađanina vezano za sanaciju planinarskog doma na Velikom Dolu.

Zamjenik gradonačelnice Petar Burić je odgovorio da se razmišlja o oblicima pomoći građanima, ali se razmatra i što se od subvencija na državnoj razini nudi za takve alternativne izvore energije.

Što se tiče uređenja planinarskog doma na Velikom Dolu, on će se urediti sredstvima dobivenim iz LAG-a Sava, a dio sredstava je osigurao i Grad Samobor – rekao je Petar Burić te najavio kako će se sanirati dograđeni dio kako bi bio siguran te na raspolaganju svim planinarima, a u glavnom objektu koji će i dalje ostati u zakupu sanirat će se sanitarni čvorovi.

Pitanje prijevoza aktualizirali su vijećnici Matija Hržić (HDZ) koji je predložio da se subvencionira prijevoz građanima s obzirom na poskupljenje, a vijećnika Darka Liseca (SDP) je zanimalo što je oko prijevoza dogovoreno na sastanku gradonačelnice Samobora s predstavnicima Svete Nedelje i Općine Stupnik.

Zamjenik gradonačelnice Petar Burić je rekao kako će se razmotriti mogućnost subvencioniranja prijevoza građanima te da se intenzivno radi na pripremi natječaja za novog koncesionara.

Gradonačelnica Petra Škrobot je rekla kako se o prijevozu razgovara na više razina. „Održani su sastanci u Županiji kao i resornom ministarstvu da se vidi kako poboljšati prijevoz i što nam sve omogućava zakonodavni okvir. S predstavnicima Svete Nedelje i Općine Stupnik razgovaralo se o tome kako povezati Samobor s tim područjima i o uvođenju linije koja će povezati naselja Galgovo, Rakov Potok i Drežnik s ostalim dijelovima Samobora te građanima omogućiti da dođu do Savskog mosta i koriste usluge ZET- a. Postoji mogućnost da tu liniju financira Zagrebačka županija“ – rekla je gradonačelnica Škrobot.

Vijećnik Željko Stanec ( HSS) prigovorio je novim gradskim čelnicima zašto ne realiziraju projekte koje su obećali, ako na računu Grad ima 60 milijun kuna.

Zamjenik gradonačelnice Petar Burić Gradu kazao je kako od bivše vlasti nisu naslijedili niti jedan kvalitetno pripremljen kapitalni projekt koji bi mogli završiti te da rade prema svom zacrtanom planu i programu i da će novac sigurno biti potrošen.

Gradonačelnica Petra Škrobot je kazala kako će rado prihvatiti svaki dobar prijedlog i ideju, ali da ne treba stvarati krivu sliku u javnosti i govoriti da Grad na računu ima 60 milijuna kuna koje ne troši, jer svatko tko se razumije u proračun zna da je taj novac već preraspodijeljen prema proračunskim pozicijama i da se tu ne radi o nikakvom višku novca. „Prema gradskom novcu se odnosimo kao dobri gospodari, brinemo o stabilnosti i likvidnosti proračuna i opredijelili smo se za to da što više novaca za kapitalne projekte dobijemo iz fondova EU-a, ukoliko to ne bude moguće, okrenut ćemo se prema vlastitim izvorima ili kreditnom zaduženju“ – rekla je gradonačelnica.

Vijećnicu SDP-a Maju Gračanin zanimalo je kada će krenuti radovi na uređenju „betonke“ koje izvode Hrvatske ceste.

Gradonačelnica Škrobot je odgovorila kako će tvrtka Pionir s radovima na rekonstrukciji prometnice, u dužini od 2, 4 kilometra, od Perivoja do Šetališta uz Mlinove, početi nakon završetka školske godine.

Objavljeno: 19.05.2022.