T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Javni pozivi

Javni poziv za Program JP u sportu grada Samobora za 2022. godinu - ZAVRŠIO

Samoborski športski savez raspisuje natječaj za dostavu prijedloga programa za Program javnih potreba u sportu grada Samobora u 2022. godini

Javni poziv za Program JP u sportu grada Samobora za 2022. godinu - ZAVRŠIO

Na temelju članka 1. Stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15 i 37/21), i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor na svojoj 5. sjednici Izvršnog odbora održanoj dana 17. prosinca 2021. godine donosi

               ODLUKU

O RASPISIVANJU I OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SAMOBORA U 2022. GODINI

                                                                         I.

Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa sportskih udruga za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2022. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

  1. Raspisuje se Javni natječaj za prikupljanje prijedloga programa Javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2022. godini
  2. Tekst natječaja iz točke 1. Ove Odluke bit će objavljen na web stranici Samoborskog športskog saveza www.samobor/sportski-savez.hr
  3. Poziv je otvoren od 03. siječanja 2022. do 04. veljače 2022. u 16,00 sati
  4. Predmet Natječaja, podatak o tome gdje se tekst Natječaja objavljuje i rok za podnošenje prijava objavit će se isključivo na web stranici Samoborskog športskog saveza.

PREDSJEDNIK

Viktor Jozić

Objavljeno: 03.01.2022.