T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Javni pozivi

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina - ZAVRŠIO

Poziv za dostavu prijedloga programa izgradnje i opremanja sportskih građevina.

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina - ZAVRŠIO

U cilju poticanja razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanja javnih potreba u sportu kroz poticanje  i  planiranje  rekonstrukcije  postojeće  te  izgradnje  nove  sportske  infrastrukture  na temelju Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2020 .g. (Službene vijesti Grada Samobora br. 8/19 od 22. 12. 2019.g.), Zaključka Grada Samobora, KLASA: 022-05/20-01/59, URBROJ: 238-11-04-02/02-20-14 i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza (u daljnjem tekstu Savez), Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza donosi

Odluku o  raspisivanju Javnog  pozivaza  sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga sportskih udruga grada Samobora za sredstva aktivnosti  vezanih  za izvođenje građevinskih radova te opremanja postojećih sportskih građevina sa svrhom podizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti sportskih građevina svim korisnicima na području grada Samobora. Vrijednost raspisanog javnog poziva je 326.670,05 kuna.

Natječaj je otvoren do 09. veljače 2021.

Objavljeno: 07.01.2021.