Grad Samobor

Natječaji

Natječaj - ostali programi i rezerva 2018

Natječaj - ostali programi i rezerva 2018
01.02.
2018.

Samoborski športski savez raspisuje javni poziv/natječaj za poziciju 12 -ostali programi i rezerva Programa JP u sportu Grada Samobora za 2018.

Na temelju članka 1. Stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15), te Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2017. godinu (Službene vijesti broj 11/2015)  i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 25. 01. 2018. godine donosi

                                                                                  ODLUKU

O raspisivanju natječaja za sufinanciranje sportskih programa – ostali programi i rezerva u 2018. godini -  pozicija 12, Programa JP u sportu grada Samobora za 2018.