Grad Samobor Grad Samobor Logo

Novosti   /   Natječaji

Natječaj za ostale programe i rezervu pozicija 13

Samoborski športski savez raspisuje javni poziv/natječaj za poziiju 13 ostali programi i rezerva.

Natječaj za ostale programe i rezervu pozicija 13

Na temelju članka 1. Stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15), te Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2020. godinu od 12. prosinca 2019  i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16. Siječnja 2020. godine donosi

ODLUKU

O raspisivanju natječaja za sufinanciranje sportskih programa – ostali programi i rezerva u 2020. godini -  pozicija 13, Programa JP u sportu grada Samobora za 2020.

  1. Raspisuje se natječaj za sufinanciranje sportskih programa  - ostali programi i rezerva u 2020. godini -  pozicija 13, Programa JP u sportu grada Samobora za 2020.
  2. Tekst Natječaja iz točke 1. ove Odluke bit će objavljen na web stranici Samoborskog športskog saveza www.samobor.hr/sportski-savez
  3. Natječaj je otvoren do potrošnje sredstava odnosno do 01. 12. 2020.
  4.  Predmet Natječaja, podatak o tome gdje se tekst Natječaja objavljuje i rok za podnošenje prijava objavit će se isključivo na web stranici Samoborskog športskog saveza te će biti poslan elektroničkom poštom svim članovima.

Predsjednik

Miro Kelečić

Objavljeno: 04.06.2020.