Grad Samobor

Natječaji

Natječaj pozicija 9 - Razvojni programi

Natječaj pozicija 9 - Razvojni programi
20.01.
2020.

Samoborski športski savez raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa “Razvojni programi” u 2020. godini.

Na temelju članka 1. Stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15), te Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2020. godinu od 12. prosinca 2019  i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16. siječnja 2020. godine donosi

ODLUKU

o objavi Javnog poziva/Natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa “Razvojni programi” u 2020. godini.

  1. Raspisuje se natječaj za sufinanciranje sportskih programa  - razvojni programi u 2020. godini -  pozicija 9, Programa JP u sportu grada Samobora za 2020.
  2. Tekst Natječaja iz točke 1. ove Odluke bit će objavljen na web stranici Samoborskog športskog saveza www.samobor.hr/sportski-savez
  3. Natječaj je otvoren do potrošnje sredstava odnosno do 01. 12. 2020. godine do 15 sati odnosno do potrošnje sredstava
  4.  Predmet Natječaja, podatak o tome gdje se tekst Natječaja objavljuje i rok za podnošenje prijava objavit će se isključivo na web stranici Samoborskog športskog saveza te će biti poslan elektroničkom poštom svim članovima.
  5. Natječaj se dijeli na tri dijela za ostvarivanje financijske potpore za sufinanciranje:

Skrb o perspektivnim sportašima: 45.000,00 kn

Sudjelovanje na završnicama prvenstava: 45.000,00 kn

Ostali razvojni programi: 50.000,00 kn